Transaksjonsrådgiving

Vår uavhengighet betyr at vi tilbyr upartisk og objektiv rådgivning for å maksimere verdiene for våre kunder.

Rådgiving

Vi tilbyr M&A-prosessforberedelse, analyse, prosjektledelse og seniorrådgivning. Vår uavhengighet betyr at vi tilbyr upartisk og objektiv rådgivning for å maksimere verdiene for våre kunder. Vi har sterk gjennomføringevne, som sammen med grundige forberedelser danner grunnlag for vellykkede transaksjoner. Dype analyser og forståelse av markedet det opereres i, er forutsetninger i våre prosjekter. Dette er viktig ikke bare for å identifisere riktig kjøper eller målselskap, men også for å avdekke vesentlige risikofaktorer som senere blir en del av de forventede forhandlingene.

Oppkjøp

Vi støtter våre kunder i å kjøpe selskaper, aksjer eller eiendeler. Denne buy-side-rådgivningen, omfatter vanligvis target-identifikasjon, verdivurderinger, strategisk- og taktisk rådgivning og forhandlings-støtte. Vi har lang erfaring på dette området og kan hjelpe på ethvert stadium av en slik transaksjon.

Virksomhetssalg (hele eller deler)

Vi hjelper klienter i å planlegge, strukturere og gjennomføre salg av selskaper, aksjer eller eiendeler. Dette kalles ofte sell-side-rådgivende. Basert på omfattende erfaring på dette området, er vi i stand til å skreddersy salgsprosessen til hver kundes spesielle behov og situasjon.

Strategiske allianser og partnerkjøp

Vi bistår klienter som søker den rette strategiske partner for deres selskap. Vi kan hjelpe med selve søket, så vel som med prosessen med å inngå en strategisk allianse eller økonomisk partnerskap. Vi bruker vår bransjekunnskap, erfaring og store kontaktnett for å sikre riktig match.

Fusjoner

Vi hjelper våre kunder til å fusjonere sine selskap med en eller flere andre selskaper. Vi vurderer industriell logikk for sammenslåing, absolutt og relativt bytteforhold, forhandlingsopplegg og taktikk – samt avtalemessige problemstillinger våre klienter møter.

Verdivurderinger

Vi hjelper våre kunder vurdere verdien av deres selskap eller prosjekter. Gjennom vår verdivurderingsmetodikk og erfaring, kan vi anslå et selskaps verdi som et «stand alone»-case, så vel som dens verdi i en eventuell transaksjon. Vi tilbyr også «fairness opinions» i situasjoner der det er påkrevd.