Transaksjonsrådgivning

 

Rådgiving:

Vi tilbyr M&A-prosessforberedelse, analyse, prosjektledelse og seniorrådgivning. Vår uavhengighet betyr at vi tilbyr upartisk og objektiv rådgivning for å maksimere verdiene for våre kunder. Vi har sterk gjennomføringevne, som sammen med grundige forberedelser danner grunnlag for vellykkede transaksjoner. Dype analyser og forståelse av markedet det opereres i, er forutsetninger i våre prosjekter. Dette er viktig ikke bare for å identifisere riktig kjøper eller målselskap, men også for å avdekke vesentlige risikofaktorer som senere blir en del av de forventede forhandlingene.

Oppkjøp:

Vi støtter våre kunder i å kjøpe selskaper, aksjer eller eiendeler. Denne buy-side-rådgivningen, omfatter vanligvis target-identifikasjon, verdivurderinger, strategisk- og taktisk rådgivning og forhandlings-støtte. Vi har lang erfaring på dette området og kan hjelpe på ethvert stadium av en slik transaksjon.

Virksomhetssalg (hele eller deler):

Vi hjelper klienter i å planlegge, strukturere og gjennomføre salg av selskaper, aksjer eller eiendeler. Dette kalles ofte sell-side-rådgivende. Basert på omfattende erfaring på dette området, er vi i stand til å skreddersy salgsprosessen til hver kundes spesielle behov og situasjon.

Strategiske allianser og partnersøk:

Vi bistår klienter som søker den rette strategiske partner for deres selskap. Vi kan hjelpe med selve søket, så vel som med prosessen med å inngå en strategisk allianse eller økonomisk partnerskap. Vi bruker vår bransjekunnskap, erfaring og store kontaktnett for å sikre riktig match.

Fusjoner:

Vi hjelper våre kunder til å fusjonere sine selskap med en eller flere andre selskaper. Vi vurderer industriell logikk for sammenslåing, absolutt og relativt bytteforhold, forhandlingsopplegg og taktikk – samt avtalemessige problemstillinger våre klienter møter.

Verdivurderinger:

Vi hjelper våre kunder vurdere verdien av deres selskap eller prosjekter. Gjennom vår verdivurderingsmetodikk og erfaring, kan vi anslå et selskaps verdi som et «stand alone»-case, så vel som dens verdi i en eventuell transaksjon. Vi tilbyr også «fairness opinions» i situasjoner der det er påkrevd.