Vi har lang erfaring, et meget bredt nettverk og evne til å gjennomføre komplekse prosesser med entusiasme.

Transaksjonsrådgivning

Vi leverer profesjonell rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og partnersøk. Vi kombinerer industriell forståelse, finansiell kunnskap, kreativitet og stayerevne for å maksimere verdien for våre klienter.

Aktivt eierskap

Vi investerer egne penger og tid i utvalgte selskap/situasjoner sammen med partnere. Gjennom faktabasert analyse blir vi enige med våre ko-investorer om en verdiutviklingsplan som vi sikrer gjennomføringen av.

Vi er Marchfirst

Marchfirst Norway AS ble etablert i 1999 og har siden 2004 jobbet med transaksjonsrådgivning og aktivt eierskap. Vi er lokalisert meget sentralt i Oslo.

Vi har lang erfaring, et meget bredt nettverk og evne til å gjennomføre komplekse prosesser med entusiasme.

For å tilby best mulig tjeneste for våre klienter så vil vi ofte ta med bransjeeksperter inn i et prosjekt slik at vi bedre sikrer maksimal verdiutvikling sammen med klienten.

M